ALKOMAT


Jeżeli piłeś alkohol i chcesz prowadzić samochód, sprawdź czy jego stężenie we krwi nie przekracza dopuszczalnej normy!

Piwo - małe (330ml), duże (500ml); 5% czystego alkoholu
Wino - lampka (150 ml); 10-12% czystego alkoholu
Wódka - kieliszek (50 ml); 38-45% czystego alkoholu

Oblicz stężenie alkoholu we krwi

Ilość spożytego alkoholu (ml):

Procentowa zawartość czystego alkoholu (%):

Twoja waga (kg):

Czas jaki upłynął od spożycia (godziny):

Stężenie alkoholu we krwi:

promile

Ocena:

* OSTRZEŻENIE: ponieważ każda osoba ma indywidualną tolerancję na alkohol wyniki z tego kalkulatora NIE MOGĄ być tratowane jako dokładne, są tylko średnimi przybliżonymi wartościami opartymi na statystyce.

** W polskim prawie dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi wynosi do 0.2 promila, zawartość od 0.2 do 0.5 promila jest traktowana jako stan po spożyciu alkoholu natomiast powyżej 0.5 promila jest to stan upojenia alkoholowego.

Objawy występujące w zależności
od stężenia alkoholu we krwi:

0,30 - 0,5
(promili)

Upośledzenie koordynacji ruchowo - wzrokowej, zaburzenia równowagi, euforia i obniżenie krytycyzmu.

0,50-0,7
(promili)

Zaburzenia sprawności ruchowej, nadmierna pobudliwość i gadatliwość, obniżenie samokontroli oraz błędna ocena własnych możliwości, które często prowadzą do fałszywej oceny sytuacji przez kierowcę.

0,7 - 2,0
(promili)

Zaburzenia równowagi, sprawności, koordynacji ruchowej, błędy w logicznym myśleniu, wadliwe wyciąganie wniosków, opóźnienie czasu reakcji, wyraźna drażliwość, zachowanie agresywne, wzrost ciśnienia krwi, przyspieszona akcja serca.

2,0 - 3,0
(promili)

Zaburzenia mowy i równowagi, wzmożona senność, znacznie obniżona zdolność do kontroli własnych zachowań.

3,0 - 4,0
(promili)

Spadek ciśnienia krwi, obniżenie ciepłoty ciała, zanik odruchów fizjologicznych, zaburzenia świadomości prowadzące do śpiączki.

Ponad 4,0
(promili)

Stan poważnego zagrożenia życia.